Шановні студенти

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

НОВИНИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ти лише до тих пір здатний насправді виховувати і навчати, поки сам працюєш над своїм власним вихованням і освітою»...

А. Дистервег

Методичний кабінет – це центр організації і методичної підтримки навчально - методичної роботи викладачів.

Основне завдання – забезпечення умов для підвищення професійної майстерності викладачів, як одного з головних чинників якісної підготовки майбутніх фахівців.

До провідних функцій методичного кабінету коледжу відносяться:

 1. Організація науково-практичних семінарів для викладачів, конференцій, педагогічних читань; виставок нової навчально-методичної літератури тощо.
 2. Сприяння науково-методичній та дослідницькій роботі викладачів.
 3. Консультація викладачів з питань створення, вдосконалення і поповнення навчально-методичних комплексів дисциплін, оформлення методичних розробок, планів і та інших.
 4. Поповнення кабінету нормативними матеріалами.
 5. Інформування про надходження нової навчально-методичної літератури, періодичних видань з питань виховання, методів і засобів навчання.
 6. Забезпечення методичної підтримки щодо впровадження в навчальний процес нових освітніх технологій, інноваційних методик.
 7. Сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення умов для безперервного професійного підвищення кваліфікації педагогів.
 8. Сприяння впровадженню в навчальний процес кращого передового педагогічного досвіду викладачів коледжу, інших навчальних закладів, досягнень сучасної науки.
 9. Організація роботи школи викладача-початківця і педагогічного наставництва.
 10. Допомога викладачам при підготовці до атестації.
 11. Забезпечення методичного супроводу навчально-виховного процесу.

           

Структура методичної служби

 

 Безымянный

 

Тема року «Формування базових та професійних компетенцій через впровадження інноваційних та інформаційних технологій у рамках підготовки майбутніх спеціалістів, здатних до самоосвіти та саморозвитку у майбутній професійній діяльності»

Основні форми організації методичної роботи коледжу

 • • Консультаційно-методична допомога (куратору, викладачу, голові ЦК)
 • • Творчі конкурси («Викладач року», «Куратор року»,  «Студент року»)
 • • Розвиток творчих здібностей студентів (декади ЦК, науково-практичні конференції, "Алло! Ми шукаємо таланти!", олімпіади)
 • 6
 • • Узагальнення передового педагогічного досвіду: (участь у конкурсі «Педагогічні інновації», друк у періодичних та фахових виданнях)
 • 3    2
 • Відкриті заняття
 • 9
 • Виховні заходи, участь у конференціях, семінарах, виставки творчих робіт
 • 1
 • • Освоєння інноваційних технологій (методичні декади, семінари-практикуми, майстер-класи
 • 5   7
 • заняття – тренінги
 • 8
 • • Методичний супровід навчально-виховного процесу.

 

 2021 / 2022 навчальний рік

У 2021-2022 навчальному році колектив коледжу працював над реалізацією методичної проблеми «Модернізація освітнього процесу відповідно до вимог фахової передвищої освіти, як умова підготовки конкурентоспроможного інноваційного фахівця-аграрія».

Важливу роль в роботі відіграють методичні читання та конференції які сприяють підвищенню науково-теоретичної підготовки та фахової майстерності викладачів, забезпечують обмін досвідом, активізують їх творчий потенціал.

Так, 17 листопада 2021 року викладачами агрономічних дисциплін була проведена конференція «Використання інноваційних технологій для формування професійних компетентностей студентів»

  f met 1

  f met 2

 

 22.12.2021 р. відбулась конференція «Позааудиторна та гурткова робота як засіб формування фахових компетентностей» яку підготували та провели викладачі циклової комісії технологічних дисциплін.

  f met 3

 

 

Формуванню основної компетентності уміння навчатися протягом усього життя була присвячена онлайн-конференція 20.01.2022 р.

Викладачі загальноосвітніх дисциплін на яскравих прикладах, опираючись на власний досвід та дослідження науковців надали рекомендації колегам як навчити студентів вчитися протягом всього життя.

 

 

 

2022 / 2023 навчальний рік

 Проблема року: "Використання сучасних технологій дистанційного і змішаного навчання з метою формування професійної та базової компетенції студентів і викладачів"

Завдання:

1. Відпрацювання найбільш ефективних технологій дистанційного та змішаного навчання.

2. Вивчення та впровадження найновіших сучасних технологій навчання.

3. Створення комфортної психологічної атмосфери під час занять в умовах воєнного стану.

4. Посилення національно-патріотичного виховання, формування активної громадської позиції студентів, просвіта з питань особистої безпеки.

5. Визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості освіти