МИ В СОЦМЕРЕЖАХ

НОВИНИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Ти лише до тих пір здатний насправді виховувати і навчати, поки сам працюєш над своїм власним вихованням і освітою»...

А. Дистервег

Методичний кабінет – це центр організації і методичної підтримки навчально - методичної роботи викладачів.

Основне завдання – забезпечення умов для підвищення професійної майстерності викладачів, як одного з головних чинників якісної підготовки майбутніх фахівців.

До провідних функцій методичного кабінету коледжу відносяться:

 1. Організація науково-практичних семінарів для викладачів, конференцій, педагогічних читань; виставок нової навчально-методичної літератури тощо.
 2. Сприяння науково-методичній та дослідницькій роботі викладачів.
 3. Консультація викладачів з питань створення, вдосконалення і поповнення навчально-методичних комплексів дисциплін, оформлення методичних розробок, планів і та інших.
 4. Поповнення кабінету нормативними матеріалами.
 5. Інформування про надходження нової навчально-методичної літератури, періодичних видань з питань виховання, методів і засобів навчання.
 6. Забезпечення методичної підтримки щодо впровадження в навчальний процес нових освітніх технологій, інноваційних методик.
 7. Сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення умов для безперервного професійного підвищення кваліфікації педагогів.
 8. Сприяння впровадженню в навчальний процес кращого передового педагогічного досвіду викладачів коледжу, інших навчальних закладів, досягнень сучасної науки.
 9. Організація роботи школи викладача-початківця і педагогічного наставництва.
 10. Допомога викладачам при підготовці до атестації.
 11. Забезпечення методичного супроводу навчально-виховного процесу.

           

Структура методичної служби

 

 Безымянный

 

Тема року «Формування базових та професійних компетенцій через впровадження інноваційних та інформаційних технологій у рамках підготовки майбутніх спеціалістів, здатних до самоосвіти та саморозвитку у майбутній професійній діяльності»

Основні форми організації методичної роботи коледжу

 • • Консультаційно-методична допомога (куратору, викладачу, голові ЦК)
 • • Творчі конкурси («Викладач року», «Куратор року»,  «Студент року»)
 • • Розвиток творчих здібностей студентів (декади ЦК, науково-практичні конференції, "Алло! Ми шукаємо таланти!", олімпіади)
 • 6
 • • Узагальнення передового педагогічного досвіду: (участь у конкурсі «Педагогічні інновації», друк у періодичних та фахових виданнях)
 • 3    2
 • Відкриті заняття
 • 9
 • Виховні заходи, участь у конференціях, семінарах, виставки творчих робіт
 • 1
 • • Освоєння інноваційних технологій (методичні декади, семінари-практикуми, майстер-класи
 • 5   7
 • заняття – тренінги
 • 8
 • • Методичний супровід навчально-виховного процесу.